نمایش 1–40 از 139 نتیجه

نمایش همه

ساعت نوادا فلزی ست 1375 رزگلد

قیمت اصلی ۷,۲۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت نوادا فلزی ست 1392

قیمت اصلی ۹,۶۰۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت ست نوادا فلزی 1396

قیمت اصلی ۵,۶۴۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت اورینت ست فلزی کد 9368/4

قیمت اصلی ۲,۵۶۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۹,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت نوادا فلزی ست کد 1392

قیمت اصلی ۹,۶۰۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت ست نوادا فلزی 1369

قیمت اصلی ۶,۱۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت ست نوادا فلزی 1388

قیمت اصلی ۵,۶۴۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت کرست ست فلزی مدل 6712/10

قیمت اصلی ۵,۰۰۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت کرست ست فلزی مدل 6701/9

قیمت اصلی ۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت کرست بند چرمی ست 6711/5

قیمت اصلی ۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت کرست بند چرمی ست 6711/7

قیمت اصلی ۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت کرست بند چرمی ست 6711/3

قیمت اصلی ۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت کرست ست فلزی مدل 6703/8

قیمت اصلی ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان است.

ساعت اورینت ست فلزی کد 9370

قیمت اصلی ۲,۵۶۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۹,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت اورینت ست فلزی کد 9367/6

قیمت اصلی ۲,۵۶۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۹,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت اورینت فلزی ست کد 9366

قیمت اصلی ۲,۵۶۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۹,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت اورینت ست فلزی کد 9367

قیمت اصلی ۲,۵۶۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۹,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت الکسا فلزی ست کد ۰۰۵۵ | ۰۰۵۴

قیمت اصلی ۲,۲۳۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت ست نوادا کورنوگراف فلزی کد 1398

قیمت اصلی ۸,۸۱۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت نوادا ست بند فلزی کد 1398

قیمت اصلی ۸,۸۱۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت زارا ست بند فلزی کد 3056

قیمت اصلی ۷,۰۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت زارا بند فلزی ست کد 3056

قیمت اصلی ۷,۰۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت سولیدا ست بند چرمی مدل 1128

قیمت اصلی ۲,۶۶۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت کوبل فلزی ست کد 6123

۳,۷۳۸,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت نوادا فلزی ست کد 1375 طلایی

قیمت اصلی ۷,۲۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت نوادا بند چرمی کرنوگراف 1299 ست

قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۸۶۹,۰۰۰ تومان است.

ساعت نوادا فلزی ست کد 1360

قیمت اصلی ۹,۶۰۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت نوادا فلزی ست کد 1021

قیمت اصلی ۳,۵۶۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

ساعت آریس گلد فلزی ست کد 4081

قیمت اصلی ۳,۱۰۰,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۱۹,۰۰۰ تومان است.

ساعت آریس گلد فلزی ست 2994

قیمت اصلی ۵,۰۲۵,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۵۶۹,۰۰۰ تومان است.

ساعت آریس گلد بند چرمی ست 2934

قیمت اصلی ۳,۸۸۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۲۹,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت آریس گلد بند چرمی ست 2932

قیمت اصلی ۳,۸۸۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۲۹,۰۰۰ تومان است.

ساعت لاکسمی بند چرمی ست 8519/3

قیمت اصلی ۵,۰۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان است.

ساعت لاکسمی بند چرمی ست 8126/5

قیمت اصلی ۷,۴۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان است.

ساعت لاکسمی بند چرمی ست 8126/4

قیمت اصلی ۷,۴۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان است.

ساعت سولیدا بند استیل ست 3113/14

قیمت اصلی ۳,۲۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت سولیدا فلزی ست 3113/12

قیمت اصلی ۳,۲۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان است.

ساعت سولیدا بند استیل ست S4118/6

قیمت اصلی ۳,۵۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت سولیدا فلزی ست 3113/3

قیمت اصلی ۳,۲۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ساعت سولیدا فلزی ست S4118/1

قیمت اصلی ۳,۵۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

خرید ست ساعت زنانه و مردانه

خرید ساعت‌های ست در بین زوج‌ها علاوه بر بحث زمان، حس هماهنگی و همدلی ایجاد می‌کند. زوجی که ساعت‌های مشابه استفاده می‌کنند، در اصل ارتباط عاطفی خود را به دیگران نشان می‌دهند. در گذشته ساعت ست برای عروس و داماد رایج بود اما امروزه دو دوست صمیمی یا یک زوج میان‌سال هم از  ساعت‌های ست جذاب، استقبال می‌کنند. ساعت ست می‌تواند اسپرت یا مجلسی باشد؛ این به سلیقه شما و همسرتان بستگی دارد. استفاده از شیک‌ترین ساعت‌های مچی ست با صفحه درشت و المان‌های مدرن، به همان اندازه جذاب است که یک ست ساعت عقربه‌ای مردانه و زنانه ساده و کلاسیک. مهم آن است که شما بدانید چه ساعتی را با چه لباس و استایلی هماهنگ کنید تا ظاهری باکلاس‌تر داشته باشید.

ساعت لاکسمی بند چرمی ست 8519/3

ساعت لاکسمی بند چرمی ست 8519/3

انواع ست ساعت زنانه و مردانه

ساعت‌های ست می‌توانند بر اساس نوع موتور، مکانیزم حرکتی و نحوه نمایش یا شکل و رنگ صفحه به انواعی تقسیم شوند، اما رایج‌ترین فاکتور، دسته‌بندی ساعت مچی زنانه و مردانه بر اساس جنس بند است. میزان استفاده از ساعت و استایل ما در انتخاب ساعت مچی ست مهم است.

ست ساعت بند فلزی

ساعتهای فلزی برای استفاده روزانه و با لباسهای راحتی و سبک کژوال طراحی شده‌اند. پس اگر شما زوجی هستید که اغلب شلوارهای جین و پیراهن نخی و کفش کتان می‌پوشید، داشت یک ست ساعت فلزی برایتان ضروری است. این ساعت‌ها اغلب از مدل ساعت عقربه‌ای زنانه و مردانه با موتور کوارتز هستند. این ساعت‌ها بسیار دقیق کار می‌کنند و به همین دلیل طرفداران بی‌شماری دارند.

ساعت آریس گلد فلزی ست 2994

ساعت آریس گلد فلزی ست 2994

ست ساعت بند چرمی

ساعت‌های بند چرمی در رنگ‌های قهوه‌ای، عسلی و مشکی، فروش‌ بیشتری دارند اما افراد خاص‌پسند خود را محدود نمی‌کنند و از ساعت‌های بند چرمی سبز، آبی، بنفش نیز استقبال می‌کنند. جنس بند این ساعت‌ها ضدآب بوده اما برای مراقبت بیشتر بهتر است زیاد در معرض شست‌‌وشوی مستقیم نباشند. این ساعت‌های مچی مردانه و زنانه برای استایل‌های رسمی مناسب‌تر هستند. اگر با پارتنر خود همکار هستید، یک ست ساعت چرم در محیط کاری شما را جذاب‌تر می‌کند.

ساعت الگانس بند چرمی ست 2036

ساعت الگانس بند چرمی ست 2036

در خرید ست ساعت زنانه و مردانه به چه نکاتی توجه کنیم؟

قبل از انتخاب ساعت ست با پاتنر خود مشورت کنید و مدل، جنس و طرح ساعت را با هم انتخاب کنید. جنس بدنه ساعت مچی اغلب از استیل ضدحساسیت است. چرا که ساعت مچی زمانی طولانی روی مچ بسته می‌شود و احتمال تعریق و خیس‌شدن دارد، پس باید از استیل مرغوب ساخته شود تا دچار خوردگی نشود. بند ساعت‌های تمام فلزی از همین نوع استیل است. رنگ صفحه ساعت می‌تواند بسیار متنوع باشد. در گذشته اغلب ساعت‌ها دارای صفحه سفید یا مشکی بودند اما امروزه رنگهای مختلفی از ساعت ست زنانه و مردانه موجود می‌باشد. همچنین شکل صفحه ممکن است دایره، مربع، مستطیل یا مثلث باشد، پس دست شما در خرید باز است. مدل‌های جدید ساعت ست، سه موتوره و از نوع کورنوگراف یا فول تایم هستند. با توجه نوع کاربرد هر کدام بهترین گزینه را انتخاب کنید. به طور کلی قبل از خرید ساعت به چند نکته توجه کنید:

  • جنس بدنه
  • مدل صفحه
  • رنگ صفحه
  • طراحی ساعت
  • نوع موتور
  • جنس بند
  • نوع قفل

برندهای معروف برای خرید ساعت ست زنانه و مردانه

بعضی افراد به برند خاصی وفادار هستند و تمام ساعت‌های مچی خود را از یک برند مشخص تهیه می‌کنند. در این صورت انتخاب یک ست از آن برند کار آسانی است. اما اگر برند مشخصی مد نظر ندارید، می‌توانید با توجه به بودجه خود از میان ساعت‌های مچی اورجینال و های کپی، یک ست زیبا انتخاب کنید. بهترین ست‌های موجود در هاکان مد در میان برندها سولیدا، آریس گلد، نوادا و کوبل جا می‌گیرند.

ساعت لاکسمی فلزی ست 8560/6

ساعت لاکسمی فلزی ست 8560/6

خرید اینترنتی ساعت ست زنانه و مردانه از فروشگاه هاکان مد

در خرید اینترنتی ساعت ست شما این فرصت را دارید که با همسر خود بنشینید و باحوصله تمام مدل‌ها را با جزئیات نگاه کنید، توضیحات هر کدام را بخوانید و با آرامش، ست ایده‌آل خود را پیدا کنید. هاکان مد با بیش از ده سال سابقه فروش حضوری و اینترنتی ساعت و اکسسوری برای تضمین محصولات خود، گارانتی یک ساله برای موتور و پنج ساله برای باتری در نظر گرفته است. همچنین می‌توانید پس از دریافت محصول، در صورت داشتن نقص یا عدم تطابق با سفارش، پس از هماهنگی با پشتیبان، محصول را مرجوع کنید. ما به محصولات خود اطمینان داریم و به رضایت مشتری اهمیت می‌دهیم.

سوالات متداول

  1. هزینه خرید ست ساعت زنانه و مردانه چقدر است؟ ساعت ست با توجه به برند آن می‌تواند قیمت متوسط یا بالایی داشته باشد، از میان برندهای موجود برند هامان قیمت مناسب‌تری دارد.
  2. آیا بعد از خرید ساعت‌های ست می‌توان آن را مرجوع کنم؟ بله! در صورتی که ساعت خریداری شده با عکس و مشخصات کالای سفارشی مطابقت نداشته باشد یا دارای اشکال و نقصی باشد، تا 7 روز پس از تحویل کالا فرصت دارید که موضوع را به پشتیبانی هاکان مد اطلاع دهید و پس از هماهنگی با آنها محصول را مرجوع کنید.